ProDig DataImport

Nástroj na extrahovanie dát z rôznych zdrojov a ich inteligentnú transformáciu do želaného výstupu. Jeho primárnym zameraním je príprava dát pre ProDig DataSearch, je ale veľmi dobre využiteľný aj samostatne.

Produkt okrem flexibilného rozhrania tvorí sústava importných filtrov a doplnkovej funkcionality, poskytujúcich zákazníkovi silný nástroj pri spracovaní vstupných dát. Existujúce moduly umožňujú import dát z/do takmer všetkých existujúcich databázových systémov a rozšírených formátov dokumentov/textu (vrátane MS Office, OpenOffice.org, či PDF).

Pre každého zákazníka je konfigurovaná na mieru, vrátane vytvorenia nových modulov pre špecifické požiadavky či formáty vstupu a/alebo výstupu.

Príklady podporovanej funkcionality:

  • inteligentné rozoznávanie kontextu - napríklad na identifikovanie dátumov, názvov, mien, súm a kľúčových slov
  • transformácie štruktúry dát - výber relevantných častí a usporiadanie dát do želaného tvaru
  • automatické generovanie anotácie - automatické vytvorenie krátkeho prehľadu z dokumentu
  • priradenie kategórie podľa obsahu - kategorizácia na základe preddefinovaných pravidiel