Firma

Spoločnosť Prodig spol. s r.o. je mladá, ambiciózna softvérová firma, špecializujúca sa na vývoj a integráciu softvérových technológií fulltextového a kontextového vyhľadávania a spracovania dát. Jej vedúci pracovníci majú rozsiahle skúsenosti z oblasti vývoja informačných technológií.

Naším cieľom je umožniť klientom čo najlepšie využiť ich dáta a prispieť tak k zvýšeniu efektivity ich podnikania. Častou prekážkou je chýbajúce alebo pre firemné účely nepostačujúce vyhľadávanie a ukladanie dát vo forme nevhodnej na automatizované spracovanie. Naše produkty sú zamerané práve na riešenie týchto problémov.

Univerzálne nástroje pre vyhľadávanie a spracovanie dát väčšinou nie sú určené pre firemné prostredie, preto nedokážu využiť všetky informácie v nich uložené. My sa snažíme optimalizovať naše technológie práve pre firemné prostredie.

Partneri

  • pv2c, s.r.o. - spolupráca pri vývoji, hlavne v oblasti integrácie do informačných systémov
  • Infin, spol. s r. o. - testovanie vyhľadávania a importovania na veľkom množstve finančných a analytických dát, ako obchodný vestník, archív tlače, správy z trhov a iných