Vitajte na stránke Prodig, s.r.o.

spoločnosti špecializujúcej sa na spracovanie dát. Pomáhame našim zákazníkom lepšie využiť potenciál ich dát, inteligentne ich transformovať a efektívne vyhľadávať.

ProDig DataSearch

Pokročilé vyhľadávanie v dokumentoch a databázach všetkých druhov.

  • odstráni vaše problémy s vyhľadávaním
  • prispôsobí sa vašim potrebám
  • optimalizovaný pre firemné prostredie
  • rýchly a presný
  • kompletný XML vyhľadávač

ProDig DataImport

Inteligentná transformácia dát z rôznych zdrojov do želaného výstupu.

  • upraví dáta do vami požadovanej formy
  • spracovanie širokej škály formátov
  • ľahké prispôsobenie pre konkrétne potreby
  • podpora prakticky všetkých databáz
  • transformácia štruktúry dát