Manažment

Základom manažérskeho tímu sú dvaja zakladatelia na pozíciách riaditeľa a vedúceho vývoja.

Riaditeľ Ing. Peter Vícen promoval v roku 2000 na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializácia Informačné technológie. Už počas štúdií pracoval pre spoločnosť Energoinfo (v súčasnosti Soluziona) ako programátor a konzultant. Vo svojom profesnom raste pokračoval vo firme InfoBase v pozícii Senior developer.

Vedúci vývoja Ing. Peter Valach promoval v roku 2000 na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializácia Informačné technológie. Reprezentoval Ekonomickú univerzitu na medzinárodných súťažiach v programovaní, v roku 1999 obsadil jeho tím tretie miesto na ACM International Collegiate Programming Contest. V priebehu štúdia pracoval pre Poštovú banku ako administrátor. Niekoľko rokov prispieval ako externý redaktor do časopisu CD-tip a počítačovej rubriky denníka SME.

Manažéri ProDig od roku 2001 spolupracovali v spoločnosti pv2c, ktorá je zameraná na vývoj zákazkového softvéru prevažne pre internet a intranet. Tu sa venovali aj technológiám vyhľadávania a pokročilého spracovania dát.