Proces nasadenia u zákazníka

Súčasťou každého nášho produktu je aj komplexný balík služieb, ktorých cieľom je získať maximum z vašich dát pre vaše potreby.

Nasadenie obsahuje prispôsobenie a nastavenie systému podľa vašich potrieb a existujúcich dát. To zahŕňa aj používateľské prostredie, prispôsobené ovládaním a výzorom vašej corporate identity.

Neinvazívne nasadenie

Systém je navrhnutý tak, aby proces jeho nasadenia nenarušoval chod firmy. Nevyžaduje úpravy existujúcich informačných systémov ani dátových zdrojov. Ponúkame aj možnosť nasadenia na samostatný server, ktorého inštaláciu, správu a údržbu poskytneme na našej strane.