Produkty

Poskytujeme komplexné riešenia pre spracovanie dát a vyhľadávanie. Základom našich produktov je kvalitná technológia, ľahko integrovateľná do existujúcich informačných systémov.

Základné produktové rady

  • ProDig DataSearch - presné multikriteriálne vyhľadávanie, plne využívajúce všetky informácie zo zdrojových dát
  • ProDig DataImport - hromadné extrahovanie dát a transformácia do želanej formy

Naše produkty sú orientované primárne na korporátnu klientelu. Kladieme dôraz na komplexnú starostlivosť o zákazníka, od poradenstva pri rozhodovaní až po podporu počas prevádzky systému.