Integrácia

ProDig DataSearch aj ProDig DataImport sú vhodné na integráciu do existujúcich aplikácií:

  • dôsledná modularizácia kódu umožňuje použiť iba vybrané časti, od samotného vyhľadávacieho jadra až po kompletné používateľské rozhranie
  • minimálne požiadavky na cieľový systém, podpora takmer všetkých platforiem
  • jednoduchá komunikácia pomocou SOAP, REST, XML RPC alebo priamym volaním shell skriptu, jadro môže pracovať ako systémová služba

Pre spolupracujúce firmy samozrejme poskytujeme:

  • technickú dokumentáciu s popisom všetkých funkcií systému a aplikačného rozhrania
  • spoluprácu pri integrovaní a konfigurácii
  • komplexnú podporu s možnosťou školení a konzultácií

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás môžete kontaktovať na partner@prodig.sk.