Technológie

Naše produkty sú koncipované ako nástroj maximálne prispôsobiteľný firemným zákazníkom. Preto sú aj technologické riešenia zamerané na ľahkú integráciu, konfiguráciu na všetkých úrovniach a možnosť spracovania ľubovoľných dátových zdrojov. Základným interným formátom našich systémov je XML, na komunikáciu s inými informačnými systémami sa primárne používajú SOAP, XML RPC, REST.

Základný prehľad o funcionalite našich produktov nájdete na stránke vlastností.

Ak máte záujem o bližšie informácie alebo podrobnejšiu technickú špecifikáciu našich produktov, kontaktujte nás.