Vlastnosti

Funkcionalita vyhľadávania

 • kontextové hľadanie - hľadanie IČO "123" vráti len dáta o spoločnosti s týmto IČO; nevráti dokumenty, v ktorých sa číslo "123" nachádza ako číslo domu, alebo ako súčasť telefonického kontaktu
 • rozšírené vyhľadávanie - konfigurovateľný formulár umožňujúci jednoducho zadať aj komplikované vyhľadávania
 • vyhľadávanie v dátumovom rozpätí - vyhľadané dokumenty budú len z intervalu medzi zadanými dátumami (dokonca aj presným časom)
 • zoraďovanie výsledkov vyhľadávania podľa dátumu, relevancie alebo vybraného atribútu textu
 • zvýrazňovanie nájdených pojmov, pri ktorom je každé slovo zvýraznené vlastnou farbou a funguje aj pre slovné tvary a slová s vyhľadávacou maskou
 • obmedzenie na kategórie dokumentov umožňuje zúžiť vyhľadávanie len na vybrané kategórie dokumentov
 • vyhľadávanie bez diakritiky, (ASCII search) vďaka ktorému "pecivo" nájde aj "pečivo"
 • vyhľadávanie slovných tvarov a synoným s podporou stredoeurópskych jazykov
 • vyhľadávanie v zadanom prvku dokumentu, napríklad len v nadpisoch, odkazoch, názvoch, metadátach, anotáciách, alebo ľubovolnej identifikovateľnej časti dokumentu
 • vyhľadávanie bez ohľadu na veľkosť písmen, respektíve s presne špecifikovanou veľkosťou písmen
 • podpora logických operátorov (AND, OR, NOT, NEXT, NEAR, BEFORE, AFTER)
 • vyhľadávanie fráz s možnosťou neznámych slov vo fráze
 • hľadanie vo výsledkoch hľadania umožňuje hľadať len v dokumentoch nájdených predchádzajúcim vyhľadávaním, s možnosťou viacnásobného vnorenia
 • vyhľadávacie masky
 • maximálne prispôsobiteľné zobrazovanie výsledkov, vrátane umiestenia a formy prezentácie
 • Xpath support, len s vlastnosťami relevantnými pre vyhľadávanie

Funkcionalita systému

 • fulltextové vyhľadávanie v štruktúrovaných dokumentoch, dátach, databáze, HTML stránkach a neštruktúrovanom texte
 • kombinácia zdrojov dát
 • kompletná (natívna) podpora vyhľadávania v XML
 • podpora väčšiny jazykov, aj viacjazyčných textov
 • automatická anotácia vytvorená pri indexovaní dokumentu, ktorá pomôže rýchlej orientácii
 • inteligentné filtre - je možné jednoducho zadefinovať pravidlá pre pridávanie dokumentov
 • eliminácia duplicitných dokumentov
 • zabezpečenie konzistencie vyhľadávacej databázy pri výpadkoch a poruchách
 • podrobná štatistika o naindexovaných dokumentoch
 • prispôsobiteľná relevancia jednotlivých prvkov dokumentu

Možnosti implementácie

 • možnosť integrácie do ľubovoľných existujúcich systémov a rozhraní, aj do produktov tretích strán
 • spájanie dát z viacerých zdrojov, napríklad vyhľadávanie dát z databázy previazané s textovými dokumentami
 • multiplatformovosť
 • zrkadlenie vyhľadávacej databázy